Tipy & rady

Myslete ekologicky a na svůj nový dům si nechte vystavět zelenou střechu!

Ne, opravdu nemyslíme zelené tašky na střeše, ale takovou střechu, která je buď celá nebo alespoň zčásti zarostená půdou a vegetací. Takže ekologicky zapálení majitelé rodinných domků se mohou zaradovat. Navíc takové střechy jsou nejenom ekologické, ale mají také spoustu dalších výhod!

Proč byste si takovou střechu měli pořídit?

  • Napomůžete ke zlepšení mikroklimatu v oblastech, jež jsou silně zastavěny – tato bezpečně dokáže zachytit poletující prach, ochlazovat či zvlhčovat prostředí.
  • Zelená střecha dokáže prodloužit životnost střešní izolace.
  • Perfektně působí jako zvukový izolant díky vegetačnímu souvrství.
  • Dokážou zadržet až devadesát procent vodních srážek, z čehož plyne že máte možnost úspory při odvádění srážkové vody přímo do kanalizace.
  • Zajišťuje vaši střechu proti požáru.
  • Zajišťuje vysokou ekologizaci obytného prostředí – a to hlavně ve městech.
  • Tuto zarostenou plochu můžete jednoduše využívat jak například pro relaxaci, opalování či sportování.
  • Ani zelená střecha cena není velkou zátěží – přesvědčte se sami!
  • A hlavně neposlední důvod – vypadá prostě skvěle!

Z čeho se zelená střecha skládá?

Při stavbě zelené střechy je určující její sklo. Od toho se odvíjí, zda bude střecha jednovrstvá nebo vícevrstvá. Nicméně společný bod je hlavně kvalitní hydroizolace. Její správná tloušťka a tepelná izolace nejvíce ovlivňují následnou životnost budovy. Proto je tyto izolační práce nutno svěřit do rukou opravdových odborníků. Poté, co necháte provést zátopovou zkoušku již můžete pokračovat ve výstavbě zelená střecha svépomocí.

Z čeho se skládá střešní substrát?

Substrát, do kterého následně sázíme rostliny musí mít minerální složení, mít možnost nasáknutí do čtyřiceti procent objemu, a hlavně – být bezplevelný. Pokud to ale s rašelinou přeženete, riskujete tak že tento substrát přeschne a bude nějakou dobu trvat, než zase začne přijímat dešťovou vodu.