Inspirace

Tepelná čerpadla šetří energii a peníze

Stále více se přesvědčujeme o nutnosti šetřit energií. Zejména z hlediska ekologického a finančního. Ceny energií dnes tvoří významnou položku v rozpočtu domácností i firem. Ideálním způsobem, jak se stát nezávislým na cenách tradičních energií, je instalace tepelného čerpadla. Princip tepelných čerpadel spočívá v odebírání tepla ze země, vody nebo ze vzduchu a v jeho předávání k vytápění objektu nebo ohřevu vody. Podle toho se také tepelná čerpadla rozlišují.

Typy tepelných čerpadel

Nejpoužívanější a také nejlevnější jsou tepelná čerpadla fungující na principu odebírání tepla z okolního vzduchu a jeho předávání vodě v otopném systému. Tento typ je také nejlevnější, díky nenáročnosti při jeho instalaci. Nejlépe se toto čerpadlo využije při ohřevu vody v podlahovém topení. Dalším typem je tepelné čerpadlo země/voda, které odebírá teplo z podzemí. Funguje tak, že v podzemním kolektoru proudí kapalina ve formě plynu, který se působením zemního tepla mírně ohřívá. Po stlačení plyn ohřeje otopnou vodu v systému. Jedná se ovšem o nákladnou investici, neboť toto čerpadlo vyžaduje vybudovat hluboké vrty do země. Obdobně složitá a nákladná jsou tepelná čerpadla odebírající teplo z vody.

Hlavní výhody tepelných čerpadel

Vstupní investice se vrátí zhruba po čtyřech letech používání a poté už za energii nic neplatíte. K přednostem patří také ekologická nezávadnost, žádné nároky na obsluhu a skladnost. Tepelné čerpadlo vzduch/voda se jednoduše instaluje na vnější zeď domu. Vyplatí se především u dobře izolovaných novostaveb nebo u domů po kompletní rekonstrukci a zateplení.

Klimatizace

Pořídit si můžete buď samostatnou klimatizační jednotku, nebo používat ke klimatizaci v letních měsících tepelné čerpadlo. Klimatizace je různých typů podle velikosti, způsobu instalace a dalších parametrů. Prvotřídní značkou je Toshiba, která dokáže uspořit až 60% energie.

Nabídka společnosti M-klima s.r.o.

Společnost dodává a montuje tepelná čerpadla převážně do rodinných domků. Vedle toho nabízí také klimatizace do domácností i do menších i velkých firem. Na webových stránkách společnosti M-klima.cz je nabídka různých typů klimatizací.