Bydlení Inspirace

Industriální design 3.

Byt v industriálním stylu bude vždy originální. Můžeme v něm použít vlastní nápady, ale i mnohé převzít z jiných zdrojů. Ale protože nikdy nevstoupíme dvakrát do stejné řeky, nikdy nevstoupíme dvakrát do stejné továrny, proto vždy budeme muset vše přizpůsobit našim podmínkám.

Nábytek

Při výrobě nábytku, který těžko najdeme ve vybavení již zaniklých provozů, se rozhodně není třeba nevyhýbat materiálům, jako jsou lisované plechy, tažené dráty, kovová síťovina nebo tyčovina. Je zajímavé, že se v ergonomii (v našem případě to je přizpůsobení věci lidským rozměrům a potřebám) nehovoří o materiálu, ale účelnosti a lidským potřebám. Nebojme se použít moderní materiály na sedačky, ale nohy židle použijme ze starého stojanu, nebo ze svařených trubek vodovodů. To samé může platit i pro postele, kde moderní materiály matrací mohou ležet na částech dopravníku. Starý dřevěný ponk z truhlářské dílny se dá použít jako kuchyňský ostrůvek a velká ozubená kola, staré stojany na základy poliček s využitím starých plechových zásuvek, či černých tabulí. Polohovatelná ramena lamp a světel na rýsovacích prken můžeme mít využity jako věšáky, nebo jako stojany na ramínka v šatnících. Věřte, že i nejrůznější kovové skříňky a stará soukolí jsou neodmyslitelnými prvky průmyslového designu, které do industriálního stylu zkrátka patří.

Kreativita stylu

Industriální styl nabízí nepřeberné možnosti kreativity naší, nebo námi oslovených architektů či výtvarníků. Ale přesto se nesnažme ze styly provozů, které v našich nový prostorách existovaly, něco měnit. Strojírna by měla zůstat strojírnou, pekárna pekárnou, mlékárna mlékárnou. Věřte, že duch těchto výroben je zde stále, i když je to více let, co se zde provozovaly a zanikly. Na druhou stranu pro spokojené a rozumné bydlení a pro rozvoj rodiny je třeba určitě něco obětovat. Pokud zde máme velké strojní zařízení, třeba celou linku na sáčkování mléka, nebo na výrobu určitých strojních součástek, asi je těžko je uzpůsobíme jako ložnici, či kuchyňský kout. Je třeba se s nimi rozloučit, ale můžeme s jejich pomocí získat určité finanční prostředky ve sběrných surovinách.

Pokud jde o prostory s vysokými stropy, můžeme je snížit použitím plechových podhledů nebo pomocí systému kovového potrubí či jiných prvků odpovídajících určitému stylu.

Závěr

Tovární provozy měly zcela odlišnou filozofii, než jsou naše současné potřeby k bydlení. Nelze proto vše nechat tak, jak jsme je získaly. To by mohlo vést až k devastaci, je třeba zamezit dalšímu chátrání objektu, ke kterému asi většinou docházelo pozvolna dřív, než jsme ho získali. Na zdech můžeme sice ponechat třeba přiznané cihly, beton nebo dřevěné trámy, i třeba s určitým odprýskáním omítky, ale je třeba vše zajistit tak, aby dále omítka neodpadávala, aby se zde neprášilo, aby do nového bytu nezatékalo, aby se tu nebyl prostor pro potkany a jiné škodlivé živočichy i rostliny a podobně. Protože se byt vybavuje na několik let, i desetiletí, neřešme vše ihned a nechme si časový odstup některých míst pro hledání a využití nových inspirací. Je také nutno vždy uvažovat o tom, že se situace může natolik změnit, že budeme muset někdy v budoucnu celý styl naší domácnosti přehodnotit a řešit zcela jinak. Počítejme s tím, že zde budeme mít rodinu, že zde jednou zestárneme a podobně. Proto vždy hledejme ty možnosti, materiály, technologie, které budeme muset a moci i opustit a hledat jiné cesty z zařízení celého prostoru.

Shrnutí

Podle některých ukazatelů je industriální styl na vzestupu a dokonce, což jsme v začátku napověděli, má své vlastní různé typy. Patří k nim průmyslový chick styl, průmyslové retro, industriální vintage styl, ale také bio a geo industriální styl. Ať se již rozhodneme po nějaký ze zmíněných stylů, nebo budeme chtít vytvořit jen industriální prostor všeobecně, charakteristickým ukazateli mohou být i detaily jako hlavní prvky v každém takovém průmyslovém designu.

Jak jsme výše popisovali industriální design ve stylu strojírenství, lze ve stejné míře napodobit třeba truhlárnu, pekárnu, ale i jiné výrobní a zpracovatelské náměty. Je vždy ale nutno pamatovat, jak jsme již zmínili, že se naše potřeby časem mění, nejen u nás jako jednotlivce, ale hlavně jako rodiny. Na druhou stranu, pokud budeme pečliví a zanecháme si co nejvíce artefaktů z daného prostředí, můžeme ve stáří z bytu vybudovat muzeum.

Závěrečná rada

Když se již rozhodnete pro jeden styl, nikdy ho nemíchejte se stylem jiným Modernost není v přeplácanosti a shromažďování různorodých prvků, ale v jednotě a stylové čistotě.