Inspirace

Boom skladových montovaných hal

Česká republika je svou polohou v geografickém středu Evropy předurčena, aby se stala spojnicí mezi sever a jihem, východem i západem. Vždy tomu tak bylo i v její historii. Bohužel vývoj v posledních letech nebyl příliš nakloněn budování moderní infrastruktury, dálniční a železniční sítě, který by tuto skutečnost reflektovala i v 21. století. Tranzitní doprava se nám začala pomalu vyhýbat a my se tak dostali spíše na jakousi vnitřní periferii Evropy. Stav silnic a dálnic je nevyhovující. Snad se již ale začíná blýskat na lepší časy. Máme tak dobrou šanci stát se přirozenou křižovatkou Evropy.

Samotný rozvoj dopravní sítě ale nestačí. Je třeba budovat i dostatečné skladové a logistické kapacity pro přicházející zahraniční investory, kteří jsou zvyklý na standard ze zemí, ze kterých k nám expandují. Domácí průmysl a jeho odbyt rovněž hraje významnou roli a kvalitní zázemí zvyšuje v nemalé míře jeho konkurenceschopnost a rychlost zásobování okolních trhů.

Moderní montované haly

Moderní montované haly, ať už skladové nebo výrobní haly, tak začínají zaplňovat pozemky v okolí větších center a podél logistických tras. Výhodou těchto hal je jejich flexibilita, jednoduché konstrukční řešení, které ale není na druhou stranu vykoupeno funkčním diskomfortem, zhoršenými tepelně – izolačními vlastnostmi nebo kratší životností. Důležitým faktorem je rychlá výstavba, která pomáhá saturovat potřebu rozvíjejícího se trhu a jeho požadavků. Montované skladové haly jsou ideálním řešením pro paletové i regálové skladování. Zajistí účelné a efektivní skladování zboží, surovin a materiálů a to s maximálním využitím prostoru.

Široká škála customizace

Samotná výrobní nebo skladová hala nemusí být pouze funkční a praktická. V dnešní době lze vybírat s celé palety barevných provedení a profilací opláštění. Panely je možné klást na stěny jak vodorovně tak i svisle a docílit originality každé jednotlivé stavby. Barevná různorodost klempířských prvků, lemování střech a rohů, případně kolem vrat nebo oken, umožňuje individualizovat stavbu nebo ji naopak přizpůsobit jejímu okolí.

Situace na trhu s energiemi nutí majitele hal i potenciální zájemce o jejich výstavbu k hledání úsporných řešení. Již dříve zmiňované tepelně – izolační vlastnosti sendvičových panelů, kterými jsou haly v drtivé většině opláštěny, ve spojení s hledáním úspory například osazením fotovoltaických panelů na střechy hal, jsou tak relativně levným a kvalitním řešením, které pomáhá snižovat celkové náklady.